Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Widzowie oglądają materiał filmowy w ostatecznym kształcie, jednak aby powstał, musi go poprzedzić wiele działań podejmowanych przez ogromny zespół ludzi. W zakresie organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej bardzo ważna jest praca teamu i umiejętność działania w zespole. Nie da się bowiem stworzyć materiału w pojedynkę, a każda osoba w tym skomplikowanym procesie odrywa istotną dla ostatecznego kształtu rolę.

Produkcja filmowa i telewizyjna, to nie tylko standardowe „nagrywanie”. To olbrzymie przedsięwzięcie, które składa się z wielu czynności związanych z rozmaitymi, nie tylko twórczymi dziedzinami. Tym samym organizacja filmu wymaga starań o charakterze ekonomicznym, prawnym czy technicznym. Wszystko zaczyna się od pomysłu i pozyskania środków finansowych na produkcję, dopiero potem można rozpocząć poszukiwania odpowiedniej ekipy. Jednocześnie podejmowane kroki są uzależnione od stworzonego budżetu i wymagają bieżącego śledzenia poszczególnych pozycji i przeznaczonych na nie środków.

Produkcja dzieli się na poszczególne etapy – składa się na nie preprodukcja, produkcja (czyli okres zdjęciowy) oraz postprodukcja. Preprodukcja obejmuje organizację filmu przed rozpoczęciem zdjęć i jest to czas przeznaczony na prace przygotowawcze. Na tym etapie dokonuje się wyboru tematu i wstępnej koncepcji materiału. Osoby odpowiedzialne za preprodukcję muszą sporządzić odpowiednią dokumentację tematu. Po stronie działań finansowych jest pozyskanie funduszy i kalkulacja kosztów. W tym czasie następuje napisanie scenariusza, zatrudnienie realizatorów, podpisanie wstępnych kontaktów, zatrudnienie realizatorów i określenie terminu rozpoczęcia, i zakończenia zdjęć. Po tym etapie następuje produkcja filmu i obejmuje ona okres od rozpoczęcia do zakończenia zdjęć.

W trakcie produkcji nagrywany jest cały materiał filmowy, z pominięciem scen, co do których konieczne jest użycie programów komputerowych. Takie sceny są tworzone w kolejnym etapie – czyli w postprodukcji, w trakcie której następuje montowanie materiału. Postprodukcja kończy się w momencie stworzenia kopii emisyjnych stworzonego materiału. Głównym elementem tego etapu jest montaż. W jego trakcie dokonuje się selekcji dubli, dodaje się napisy, efekty wizualne i dźwiękowe. Końcowym etapem postprodukcji jest stworzenie wersji emisyjnej ostatecznego materiału.

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej nie jest sprawą łatwą, ponieważ wymaga ogromnego zaangażowania całego sztabu ludzi, odpowiedzialnych za bardzo różne zadania. Nie są to tylko artyści, ale także ekonomiści, specjaliści do spraw administracyjnych czy nawet osoby odpowiedzialne za catering. Wszystkie te osoby muszą nauczyć wzajemnie się uzupełniać, pracować pod presją czasu i dopasowywać często cały swój dzień pod terminarz produkcji filmowej czy telewizyjnej. Organizacja tego typu przedsięwzięć nie jest łatwa, ale na pewno praca przy takich produkcjach jest niezwykle ciekawa i satysfakcjonująca. Każda z osób w pewien sposób przyczynia się do powstania produktu końcowego w postaci materiału przeznaczonego do emisji i posiada swój wkład w budowę tego typu formatów, a często także tworzy historię kinematografii.